arrow_back Submit Scores for Workout 1 Beginner

Istanbul Throwdown 2019 Online Qualifiers

Workout

8-minutes AMRAP


40 double dumbbell box step over
30 double dumbbell alternating back lunge
-in the remaining time-
Max rep double dumbbell burpee ground to overhead

Beginner Male 2x10kg dumbbell | 60cm box
Beginner Female 2x5kg dumbbell | 50cm box

Score: Total Reps

Workout Standards

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Bu antrenman toplamda 8 dakika sürer. Antrenman sporcunun 2 dambıl ile kutunun üzerinden 40 tekrar adımla geçmesi ile başlar. Ardından sporcu iki dambıl ile 30 tekrar back lunge hareketini yapar. Bu iki hareket bittikten sonra 8 dakikadan kalan sürede sporcu maksimum tekrar 2 adet dambıl ile burpee ground to overhead hareketini yapar. Antrenmanın skoru baştan sona 8 dakika boyunca yapılan tekrar sayısıdır. Bu antrenmanda tiebreak uygulaması mevcuttur. Skor girişlerinde tiebreak süresi girilmelidir. Tiebreak süresi sporcunun antrenmanın başından 30.double dumbbell alternating back lunge hareketine kadar geçen süredir. Bu süre skorlar sisteme girilirken belirtilmelidir.

İki dambıl ile box step over hareketinde sporcu dambılları elinde yanlardan sarkacak şekilde vücudun yanında (suitcase pozisyonu) tutabilir. Fakat tekrarların hiç bir bölümünde dambıllar bacak üzerine konmamalıdır. Hareketin başlangıcında iki ayak da yerde olamalıdır ve sporcu herhangi bir bacakla harekete başlayarak kutunun üzerine adım atıp daha sonra diğer ayağı da kutuya değdikten sonra kutunun karşı tarafına diledi gibi inebilir. Her tekrar sporcunun her iki ayağının da kutunun diğer tarafına değdiği durumda sona erer. Hareketi yaparken kutuya zıplayarak çıkmak kurallara aykırıdır fakat sporcu kutuun diğer tarafına inerken kutudan zıplayarak inebilir. Kurallarda belirtilmeyen ama hareketin yapılışında herhangi bir kısayola sebebiyet verebilecek tüm teknikler peşinen kural dışıdır. Antrenman videolarında görülecek bu gibi durumlar tek başlarına hakem kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilebilir.

İki dambıl ile alternating back lunge hareketinde sporcu dambılları ellinde tutmalıdır. Tekrarların hiç bir bölümünde dambıllar bacak üzerine konmamalıdır. Her tekrarın başında ve sonunda sporcu dik pozisyonda kalça ve diz eklemi tam ekstansiyonda olmalıdır. Hareket herhangi bir bacağın bir sağ bir sol olacak şekilde arkaya doğru geri ve aşağı koyulmak suretiyle arkaya koyulan dizin yere teması net olarak sağlanmalıdır. Hareket sporcunun arkadaki ayağını toparlayarak tekrar başlangıç pozisyonuna dönmesiyle biter. Hareket yapılırken öndeki bacak herhangi bir surette yerinden oynamamalıdır ve de sporcu dengede olmalıdır.

İki dambıl ile burpee ground to overhead hareketi dambıllar sporcunun ellerinde ve dambıllar yerde iken başlar. Başlangıç pozisyonunda sporcunun göğüs ve üst bacak bölgesi de zemin ile temas halinde olmalıdır. Hareket sporcunun ayakta dik ve dambılların baş üzerinde, sporcunun diz, kalça ve dirsek eklemlerinin tam ekstansiyonda olduğu pozisyonda biter. Dambıllar yerden başüstüne kaldırılırken bacakların dışında olmalıdır. Devils press tarzı bacak arasından kaldırmak kurallara aykırıdır. Burpee hareketinde zıplamak mecburi değildir.

Antrenmana başlamadan önce antrenmanla ilgili tüm ekipmanı kamera ile çekip bu görüntülerin antrenmanın tümünün yapılışına da dahil ederek tek seferde kesilmeden ve üzerinde oynanmadan popüler video sitelerinden birine yüklenmelidir. Videoyu çekerken kamera açısının tüm hareketleri en net şekilde gösterecek şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda videoda sürekli olarak çalışır durumda bir kronometrenin gözükmesi gerekmektedir.

---------------------------------------------------

The workout begins with the athlete completing 40 reps of box step overs with two dumbbells at the designated weights. The athlete then completes 30 back lunges with two dumbbells. The athlete then does maximum repetitions of double dumbbell burpee ground to overhead within the time left (should there be time left) from 8 minutes. The score for this workout is total repetitions done in 8 minutes. There is a tiebreak in this workout. The tiebreak is the time the athlete finishes the set of 30 double dumbbell backlunges.

When completing double dumbell box step overs the athlete may hold the dumbbells in their hands in a suitcase position. The dumbbells do not rest on any part of the legs when performing the movement. At the start of each rep both feet must be on the ground and as the athlete steps up (any feet first) on the box both feet should touch the box before stepping down. Each rep should finish with both feet on the other side of the box. Jumping on the box is not allowed however jumping down from the box at the end of each rep is allowed. Any movement deemed uncommon, out of the ordinary or used to amend, shorten or change the accepted Movement Standard or Range of Motion including line of action of any Event Movement can and will be dis- allowed.

When completing double dumbell back lunges the athlete may hold the dumbbells in their hands in a suitcase position. The dumbbells do not rest on any part of the legs when performing the movement. At the start and end of each rep the athlete must stand tall with knees and hips fully extended and as the athlete begins the rep any feet must step back and down in an alternating fashion until the knee of the back leg touches the floor. The repetition ends with the athlete putting their feet back to the starting position with the athlete standing tall with hips and knees fully extended. During any repetition the front leg must not move until the rep is finished.

Each repetition of double dumbbell burpee ground to overhead starts with the athlete holding both dumbbells on the ground with the athlete's chest and upper leg area clearly touching the floor. The repetition ends with the athlete holding both dumbbells overhead standing tall with knees hips and elbows fully extended. When lifting the dumbbells from the ground to overhead they are must stay outside the legs. Devils press is not acceptable. The athlete is free to move anyhow between these two positions. Jumping is not required for the burpee to count.

Prior to starting, film the equipment to be used so the setup can be seen clearly. All video submissions should be uncut and unedited in order to accurately display the performance. Shoot the video from and angle that makes sure all movements can be seen clearly. A timer should also be visible at all times during the workout.

 

Support

If you have any questions about the workouts and standards, please contact the event organizer, MEHMET KILIMCImehmetkilimci@gmail.com

If you have questions about submitting your score visit the Help Center on how to submit online scores here