arrow_back Submit Scores for Workout 1

Istanbul Throwdown 2019 Online Qualifiers

Workout

Workout 1-Elite|Master35-39|Scaled

9-minutes AMRAP
40-cal. row
30 power snatch
-in the remaining time-
Max rep burpees over barbell

Score: Total Reps

Elite Male 60kg
Elite Female 40kg
Scaled Male 40kg
Scaled Female 25kg
Master Male 35-39 50kg
Master Female 35-39 35kg

Workout Standards

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

Antrenman sporcu kürek ergometresinde otururken ve de ekranda 0 kalori gözükürken başlar. 9 dakikanın başlaması ile birlikte kürek ergometresi ekranında 40 kalori gözükene dek kürek çekilir. 40 kalori tamamlandıktan sonra sporcu belirtilen kilodaki halter ile 30 adet power snatch hareketini yapar. 40 kalori ve 30 tekrar power snatch tamamlandıktan sonra 9 dakika tamamlanıncaya kadar sporcu burpees over barbell hareketinden maximum tekrar yapmaya çalışır. Antrenmanın skoru yapılan toplam tekrar sayısıdır. Kürekte her 1 kalori 1 tekrar sayılır, her bir snatch de 1 tekrar sayılır, barın üzerinden geçişi tamamlanan her burpee de 1 tekrar sayılır. Bu antrenmanda tiebreak uygulaması mevcuttur. Skor girişlerinde tiebreak süresi girilmelidir. Tiebreak süresi sporcunun 30 power snatch hareketini tamamladığı süredir.

Antrenman başlamadan önce sporcu kürek ergometresinde oturabilir ancak dakika sayacı başlamadan kürek ergometresinin topacına elini koyamaz. Bu kuralı ihlal halinde sporcuya 3 tekrar kesinti cezası uygulanacaktır. Antrenman başladığında ergometrenin ekranında kalori değeri 0 olarak görünmelidir. Kürek ergometresinin markası Concept2 olmalıdır.

Power snatch hareketi touch and go stilinde yapılabilir. Tekrarları yaparken barı yerden sektirmek kurallara aykırıdır.

Halter tek hamlede yerden baş üstüne kalktığı sürece power snatch hareketinde herhangi bir tarz kullanılabilir. (squat snatch geçerli sayılacaktır) Barın yukarı hareketinde aksama veya durma olmadıkça ve her tekrarın bitiminde dirsek, kalça ve diz eklemleri tam ekstansiyonda ve halter başın üzerinde kilitli ve dengede oldukça yapılan tekrar geçerlidir. Bu durum videoda kameraya net olarak yansımalıdır. Halterde plakaların iki yanına da klips takılması zorunludur. Bu kuralın ihlali halinde sporcunun toplam skorundan 3 tekrar silinir. Klipslerin ağırlığı halterin toplam ağırlığına dahil edilemez.

Burpee hareketine başlarken eller gögüs ve üst bacaklar yer ile temas halinde olmalıdır. Hareket, sporcunun yerde hareketsiz olarak duran plaka yüklü halterin üzerinden çift ayak ile zıplayıp halterin diğer tarafına çift ayak ile inmesiyle biter. Burpee hareketi yapılırken ayaklar ileri ve geri çekilirken teker teker hareket ettirilebilir. Fakat halterin üzerinden zıplama aşamasına tek ayakla zıplamak veya halterin üzerinden adım atarak geçmek kurallara aykırıdır. Haltere olimpik standartlarda plaka (45cm çap) yüklü olmalıdır.

Antrenmana başlamadan önce antrenmanla ilgili tüm ekipmanı, halteri ve halter plakalarını kiloları gözükecek şekilde kamera ile çekip bu görüntülerin antrenmanın tümünün yapılışına da dahil ederek tek seferde kesilmeden ve üzerinde oynanmadan popüler video sitelerinden birine yüklenmelidir. Videoyu çekerken kamera açısının tüm hareketleri en net şekilde gösterecek şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Videoda kürek ergometresinin ekranındaki kalori değerinin antrenmanın en başında 0 olarak gözükmesi ve de ergometreden inmeden önce ekranda 40 kalori değerinin gözükmesine dikkat edilmelidir. Aynı zamanda videoda sürekli olarak çalışır durumda bir kronometrenin gözükmesi gerekmektedir.

---------------------------------------------------------------

The workout begins with the rower screen reading 0 calories and athlete sitting on the machine. At the start of the 9 minutes the athlete will row until 40cal is displayed. After 40cal is complete, the athlete will move to the barbell and do 30 power snatches with the designated weight. After completion of the 40cal row and 30 power snatches the athlete must do as many burpees over the barbell as possible until 9 minutes is up. Athletes score for this workout will be the number of total reps (including 40 reps for 40 cals and 30 reps for 30 snatches). Every cal counts as 1 rep, every power snatch counts as 1 rep and every burpee counts as 1 rep. There is a tiebreak in this workout. The tiebreak is the time the athlete finishes the set of 30 power snatches.

The athlete may begin the workout seated in the rower but may not grab the handle until the call of “go.” Violation of this rule will result in a 3 rep cut from the total score. The monitor must be set to zero at the beginning of the workout. The rowing machine must be branded Concept2.

The barbell begins on the ground. Touch-and-go is permitted. No bouncing.

A power snatch of anystyle is permitted as long as the barbell does not stop at any part of the body after it starts moving. (squat snatch is OK) The barbell must come to full lockout overhead with the hips, knees and arms fully extended, and the bar directly over the middle of the body. The weights on the barbell has to be fixed with a collar on the both sides. Violation of this rule will result in a 3 rep cut from the athlete's total score. The collar weight may not be counted towards the total weight of the barbell. When converting lbs to kg for the weights lifted in workout 2 please divide the lbs by 2.2 and round up to the nearest kilo. For example 135lbs/2.2 = 61.36. Enter this as 62. You can find the minimum lbs weights you must use below:

25kg - 55lbs
35kg - 77lbs
40kg - 88lbs
50kg - 110lbs
60kg - 132lbs
5kg - 11lbs
10kg - 22lbs
30kg - 66lbs
15kg - 33lbs

The burpee can be performed in any position to the barbell. The athlete will move the feet back any style so that he or she is lying on the ground. The athlete’s head cannot be over the barbell. The chest and thighs touch the ground at the bottom. The rep ends when the athlete lands on both feet on the opposite side of the barbell. It is not mandatory for the feet to move back and forth together in the burpee. The athlete must jump over the barbell from both feet and land on both feet. Single-legged jumping or stepping over is not permitted. The barbell must be loaded with standard-height bumper plates for the athlete to jump over.

Prior to starting, film the plates and barbell to be used so the loads can be seen clearly. All video submissions should be uncut and unedited in order to accurately display the performance. Shoot the video from and angle that makes sure all movements can be seen clearly. The video must show the rower monitor reading 0cals at the beginning and 40cals after the athlete is done with the rower. A timer should also be visible at all times during the workout.

Support

If you have any questions about the workouts and standards, please contact the event organizer, MEHMET KILIMCImehmetkilimci@gmail.com

If you have questions about submitting your score visit the Help Center on how to submit online scores here