Girls Fight Club

Event description

Refund policy

Ej återbetalnig vid sjukdom,skada, eller annan anledning som arrangören inte kan påverka. 

Ni kan byta ut medlemmar i laget fram till två veckor innan start. 

Vid flytt av eventet pga oförutsägbara omständigheter får man ha sin plats kvar eller få startavgiften tillbaka så som nya pandemirestriktioner eller dylikt.

Workouts kommer att släppas ca 2 veckor innan ihop med standards och flödesbeskrivning. Detta för att man ska ha god tid på sig att lära sig eventet. Detta för att vi inte har genomgången på plats. Frågor besvaras online.

Skulle det vara några frågor mailar ni till info@crossfitborgen.se