Event description

ÚVOD / ABOUT
Bohemian Throwdown

HARMONOGRAM: 

Qualification : 11.2. - 1.3. 2020

WEEK 1 

1 - 2 Wood 11.2.2020 - 1.3. 2020

WEEK 2

3 - 4 Wood 19.2. 2020 - 1.3. 2020

Registration : 8.12. - 1..3. 2020

Finals : 19.6. - 21.6. 2020

Bohemian Throwdown (BT) představuje elitní fitness soutěž v České republice. BT je všestrannou akcí nabízející kategorie mnoha skupinám na různé věkové a dovednostní úrovni. Nabízíme jak kategorie Masters, tak i Teen. Dále RX a Intermediate kategorie pro takové atlety, kteří ještě nejsou přímo na úrovni Elite. 

Rok 2020 pro nás představuje první ročník BT. Chceme, aby BT představoval jak samotnou komunitu, tak „fitness“ festival nejen pro samotné atlety, ale i pro diváky po celý odehrávající se víkend. Cílem BT by rovněž mělo být spojit komunitu atletů a oslavit hromadně tento sport. 

Soutěž je otevřenou akcí pro každého sportovce na celém světě (nejen ČR), který hledá dobrou výzvu a vyžaduje minimum vybavení. BT je tzv. dvoustupňovou soutěží, která začíná online kvalifikací. Posléze top atleti se kvalifikují na vrcholnou akci. 

Staňte se součástí! Zaregistruje se jako atlet anebo získejte možnost participace prostřednictvím dobrovolníka a přidej se tím do našeho týmu! 

Pokud máte zájem se stát naším partnerem, tak nás více informací naleznete zde. (odkaz do záložky). 

HARMONOGRAM: 

Qualification : 11.2. - 1.3. 2020

Registration : 8.12. - 1.3. 2020

Finals : 19.6. - 21.6. 2020

//

The Bohemian Throwdown

Bohemian Throwdown (BT) stands for the elite fitness competition in Czech Republic. BT is a very inclusive event offering divisions to many different skills levels and age groups as well. We have Master as well as Teen divisions, but also RX and Intermediate division for the “not-on-the-elite-level-yet“ athletes.  

Year 2020 presents first season of BT. We would like to make from BT one big community as well as the fitness festival, which will give to athletes and spectators a weekend to unite and celebrate their sport.

This event is open to any athlete worldwide (not only for Czech Republic) that is looking for a good challenge and only requires a minimum of equipment. BT is a so-called two-stage competitions starting with an online qualifier. The top athletes will then qualify for the event.

Be part of it. Register as an athlete or get an opportunity to participate as volunteer! Or if you are interested in a partnership – You can get more information here (odkaz/link) 


Závodníci / Athletes
Hledáš novou výzvu? A chceš si zazávodit na největších závodech české scény? Tak v tom případě je Bohemian Throwdown přesně to, co hledáš! Nabízíme kategorie mnoha skupinám na různé věkové a dovednostní úrovni. Nabízíme jak kategorie Masters, tak i Teen. Dále RX a Intermediate kategorie pro takové atlety, kteří ještě nejsou přímo na úrovni Elite.

BT je tzv. dvoustupňovou soutěží, která začíná online kvalifikací. Posléze se top atleti kvalifikují na vrcholnou akci, která se odehraje 19.-21. června 2020 v Plzeňském Prazdroji. 

Kategorie a kapacita:

Elite/ RX Male / Female (50 / 30) - (ELITE 1-30 / 1-20 RX - 31 - 50 / 21-30)
RX Male / Female (20 / 10)
Intermediate Male / Female (30 / 20)
Masters Male / Female (20 / 10)
Teen Male / Female (10 / 10)

PRIZE MONEY

- ELITE M/F

1. 2000 EUR

2. 1000 EUR

3. 500 EUR

- MASTER35+

1. 1000 EUR

2. 600 EUR

3. 300 EUR

- INTERMEDIATE 

1. 300 EUR

2. 200 EUR

3. 100 EUR

Registruj se zde: přesměrování na competition corner

HARMONOGRAM: 

Qualification : 11.2. - 28.2. 2020

Registration : 8.12. - 18.2. 2020

Finals : 19.6. - 21.6. 2020

Online kvalifikace: 
Poplatek: 25 EUR
//

Are you looking for a new challenge? Do you want to compete in the biggest competition of the Czech scene? In that case, Bohemian Throwdown is exactly what you are looking for! BT is a very inclusive event offering divisions to many different skills levels and age groups as well. We have Master as well as Teen divisions, but also RX and Intermediate division for the “not-on-the-elite-level-yet“ athletes.  

BT is a so-called two-stage competition that begins with an online qualification. The top athletes will then qualify for the final event, which will take place 19.-21. June 2020 in Pilsen Prazdroj.

Category and capacity:

Elite/ RX Male / Female (50 / 30) - (ELITE 1-30 / 1-20 RX - 31 - 50 / 21-30))
Intermediate Male / Female (30 / 20)
Masters Male / Female (20 / 10)
Teen Male / Female (10 / 10)

PRIZE MONEY

- ELITE M/F

1. 2000 EUR

2. 1000 EUR

3. 500 EUR

- MASTER35+

1. 1000 EUR

2. 600 EUR

3. 300 EUR

- INTERMEDIATE 

1. 300 EUR

2. 200 EUR

3. 100 EUR

Registruj se

 

Dobrovolníci / Volunteer
Staň se součástí BT komunity

Dobrovolníci tvoří pevné jádro samotných závodů Bohemian Throwdown, neboť zastávají dominantní role umocňující správný a úspěšný chod celé akce. Navíc díky nim se vytvoří vhodné zázemí jak pro atlety, tak i pro diváky samotné. 

Samotní dobrovolníci mají ojedinělou možnost se podívat za scénu závodů, seznámit se s atlety a podívat se takříkajíc pod pokličku této unikátní události. Budou tedy přímo u zdroje všeho dění. 

Jaké dobrovolníky potřebujeme?

Tým Podpory
Kategorie:
Check in Závodníků & Dobrovolníků
Zajištění vstupů a východů (Závodnická aréna, Warm up aréna) 
Informace divákům
Zboží
Tým Závodu
Kategorie:
Vybavení & příprava arény
Bodovací systém (zápis výsledků)
Kontrola závodníků
Zdravotnické zázemí (první pomoc, masáže atd.) 
Tým Rozhodčích
Pokud jsi:
Vysoce koncentrovaný,
Odolný, 
Rychlý a přesný, 
Zodpovědný 
Tým Médií 
Kategorie:
Focení
Natáčení
Streamování
Ozvučení a osvětlení 
Pokud tě některá z výše zmíněných odvětví a kategorií oslovila, neváhej nás kontaktovat na: volunteer@bohemianthrowdown.com 

//

Be part of the BT community

Volunteers are the backbone of the Bohemian Throwdown. They play a major role in executing a successful event and they are the core of an amazing athlete and spectator experience.

Volunteers get the chance to have a look behind the curtains and get the unique opportunity to experience the action up close. 

Team Support
Categories:
Athlete & Volunteer Check In
Entry & Exit Controls (Athlete Area, Warm-Up Area)
Spectator Information
Merchandise


Team Competition
Categories:
Equipment & Arena Management
Scoring (Scorecard, Software)
Athlete control
Medical Care (First Aid, Physical Therapy)


Team Judge
You are:
highly focused
resilient
fast and accurate
accountable
Team Media
Categories:
Videographer
Photographer
Streaming
Light & Sound
Are you interested and excited? Are you in?

So contact us on: volunteer@bohemianthrowdown.com 

4) Partneři / Partners

Bohemian Throwdown jako marketingová platforma

Bohemian Throwdown je šancí k prezentaci Vašich produktů pro naše atlety a diváky. Na Googlu, Facebooku a Instagramu je stále těžší dosáhnout požadované cílové skupiny. Náklady jsou stále vyšší a stále nemáte jistotu, že Váš potenciální zákazník vnímá Váš produkt tak, jak by měl.

Během finálové víkendu našich závodů bude o počet návštěvníků postaráno nejen formátem naší akce, ale rovněž výbornou lokalitou v centru Plzně. Nabízíme tedy více než 1000 možností pro přímou interakci s Vaší cílovou skupinou, která bude moct zažít, dotknout se, cítit, vyzkoušet a zakoupit Váš produkt. Díky tomu pro Vás bude Bohemian Throwdown vysoce efektivní platformou, která se zaměří na danou komunitu nedigitálním způsobem.

Partnerství s námi může být vytvořeno mnoha způsoby. Počínaje na finálovém stánku a končící vysoce profesionálními možnostmi sponzorství, při kterém se navýší expozice Vašeho loga tak, aby divák mohl spojit své zážitky a zkušenosti přímo s Vaší značkou.

Rádi bychom Vám individuálně pomohli najít nejlepší možné partnerství, který vyhovuje Vašemu obchodnímu modelu. Budeme velice rádi, když nás kontaktujete pomocí e-mailu – partner@bohemianthrowdown.com. 

//

Bohemian Throwdown as a Marketing Platform

Bohemian Throwdown is your chance of presenting your product to our athletes and spectators. It gets increasingly tougher on Google, Facebook and Instagram to reach your desired target group. The costs are getting higher and higher and you still don’t have the security that your potential customer perceives your product as they should be.


During the final weekend of our event, the number of visitors will be taken care of not only by the format of our event, but also by an excellent location in the centre of Pilsen. So, we offer more than 1000 opportunities to interact directly with your target group and the possibility to experience, touch, feel, try and buy your product. That makes the Bohemian Throwdown a highly efficient platform to target our community on a non-digital way.

A partnership with us can be formed in many ways. It starts with a booth at the final and ends with highly professional sponsorship options to increase the exposure of your logo/brand so that the spectator can link his experience straight with your brand. 

We would like to help you individually find the best possible partnership that fits your business model. We would be delighted to contact us by email - partner@bohemianthrowdown.com.

 

Diváci / Spectators
Naše závody, které se odehrají 19.-21. června 2020 v Plzeňském Prazdroji, budou ojedinělou možností nasát atmosféru elitní fitness soutěže. Tento skvělý zážitek jsme se rozhodli nabídnout zdarma! Proto neváhejte a dorazte nasát onu zmíněnou atmosféru, podpořit vrcholové sportovce anebo se nechat inspirovat.  

Mapka 

//

Our competition, which will take place 19.-21. June 2020 in Pilsen Prazdroj, will give opportunity to feel the unique atmosphere of elite fitness event. We decided to offer this great experience for free! So do not hesitate and come to taste that atmosphere, support top athletes or just get inspired.