The Dutch individual qualifer

Online Competition for Individuals

Event description

The Dutch Throwdown –  indvidual edition 2020

REGISTRATION OPENS : Juli 9
QUALIFIERS :Jan 10 - 26
FINALS : March 20,21 & 22

If you have problems with purchase a ticket: send us a mail:  info@thedutchthrowdown.nl and we will fix it

 

 

 

The Dutch Throwdown is een Nederlands evenement voor de recreatieve Crossfitter; ‘Not fort he best, just fort he rest’. The Dutch Throwdown bestaat uit 2 stadia; de qualifier en het mainevent The Dutch Throwdown.

 

1.      De qualifier

1.1.      De qualifier
De qualifier is een serie van twee workouts verspreidt over twee weken. De qualifier WOD´s worden bekend gemaakt via:
1.) de website http://www.thedutchthrowdown.nl
2.) de facebookpagina van The Dutch Throwdown
3.) Competition Corner
Atleten moeten alle workouts afronden,n en zijn/haar scores invoeren in CC (competition corner) om opgenomen te worden in de ranking van CC.
alle wods worden op vrijdag 10 Januari 2020  tussen 09.00 uur en 10.00 uur bekend gemaakt en scores dienen uiterlijk op Zondag 26 Januari 00.00 uur ingevoerd te zijn in CC (compition corner).

De 90 beste mannelijke atleten en beste 40 vrouwelijke atleten in de categorie ïnstap ‘Scaled’ en ‘Advanced’, RX  gaan door naar het mainevent The Dutch Throwdown op 20,21 & 22 maart 2020 in de Maaspoort Den Bosch.

1.2.      De atleten
Elke atleet met een minimale leeftijd van 18 jaar kan deelnemen aan The Dutch Throwdown, mits hij/zij zich nooit eerder geplaatst heeft voor nationale en internationale toernooien, individueel en/of teamverband, zoals bijvoorbeeld Lowlands Throwdown, Beach Throwdown, Belgium Throwdown etc.
Alle atleten moeten de qualifier doorlopen om uiteindelijk aan het mainevent The Dutch Throwdown te kunnen deelnemen.
De organisatie van de The Dutch Throwdown behoudt het recht om atleten van het mainevent uit te sluiten zonder opgaaf van reden. Ook heeft de organisatie het recht om scores te valideren of ongeldig te verklaren.

1.3.      Registratie
Elke atleet dient zich te registreren en online in te schrijven via http://thedutchthrowdown.nl. Atleten mogen geen dubbele accounts aanmaken. Om deelname aan de qualifier te verzekeren dient de atleet qualifer €15,00 te voldoen bij inschrijving voor The Dutch Throwdown. main event € 57,50

1.4.      Klasse indelingen
Er zijn vier verschillende klassen waarvoor ingeschreven kan worden:

1.) Instap - alles is bodyweight en lege stang en of lichte kettlebell of dumbbells ( 5/10 kg)
2.) ‘Scaled’ – bijvoorbeeld single unders, jumping pullups en maximale gewichten 40/25 kg
3.) ‘Advanced’ – in staat voorgeschreven benchmarks te doen en maximale gewicht 60/40 kg
4.) ‘RX’ – atleten

1.5.      Qualifier workout
Voor alle workouts geldt dat deze worden vrijgegeven door The Dutch Throwdown en online gecommuniceerd worden naar de atleten.
De workouts zullen het volgende bevatten:
1.) De movements
2.) Begin- en eindpositie van de movement
3.) Toegestane technieken, accessoires en/of uitrusting
4.) Het aantal herhalingen
5.) Benodigde materialen en/of gewichten
6.) Timecap of tijdslimit
7.) Details over scoring
8.) Filmreglement

1.6.      Judging en scoren
Judging en scores invoeren zijn benodigd om elke workout officieel te maken. Atleten  zijn zelf verantwoordelijk voor de ‘movement- en workout standards’.
Het is de verantwoordelijkheid van de atleet om op tijd zijn/haar scores in Competition corner in te geven en video’s te maken van zijn/haar workout. Scores die niet volledig zijn ingegeven zullen niet geaccepteerd worden.
De organisatie van The Dutch Throwdown behoudt zich het recht random video’s op te vragen van atleten.

1.7.      Scoreprotocol – video opname
Er zijn vier uitkomstmaten bij de opgevraagde video’s:
1.) Goede video – de atleet behaalt de voorgeschreven movement standards tijdens elke
     herhaling gedurende de workout en de score die ingegeven is is correct. De score wordt
     geaccepteerd.
2.) Gelding met een kleine straf – over de gehele video laat de atleet 1 tot 4 ‘no reps’ zien,
     welke van de ingegeven score worden afgehaald. Wanneer de score in tijd wordt
     weergegeven, wordt deze tijd naar verhouding gecorrigeerd.
3.) Geldig met een grote straf – over de gehele video laat de atleet 5 tot 8 ‘no reps’ zien.
     In dit geval wordt er 15% van de uiteindelijke score afgehaald. Wanneer de score wordt
     weergegeven in tijd, wordt deze tijd naar verhouding gecorrigeerd.
4.) Ongeldig – de atleet kan de voorgeschreven workout niet volgens de movement
     standards doen, een significant en onacceptabel aantal herhalingen ‘no reps’ of de video
     komt niet tegemoet aan het filmreglement. De score van de atleet wordt in dit geval
     geweigerd. De atleet kan een nieuwe video aanleveren binnen geldende termijnen.

1.8.      Leaderboard
Competition Corner host het officiële Leaderboard voor The Dutch Throwdown. Scores worden na het ingeven zichtbaar.

 

 

 

2.      Het mainevent 'The Dutch Throwdown'

2.1       The Dutch Throwdown
De 90 beste mannelijke én vrouwelijke atleten van elke leeftijd categorie en divisie 'Instap', 'scaled'- en 'advanced'-RX divisie gaan door naar het mainevent ´The Dutch Throwdown'.

2.2.      Registratieproces
Kort na de qualifier worden de gekwalificeerde atleten middels mail op de hoogte gebracht en verkrijgen zij verdere informatie over deelname aan het mainevent The Dutch Throwdown met betrekking tot het verkrijgen van een deelnameticket en check-in.

2.3.      The Dutch Throwdown workouts
Atleten zullen aan meedere workouts meedoen gedurende de dag. Het schema met betrekking tot de heats en workouts zullen vlak voor de start van The Dutch Throwdown bekend worden gemaakt.

2.4.      Briefing
Briefings met betrekking tot de WOD's zullen, voor atleten, plaatsvinden op de vooraf ingeplande tijden voorafgaand aan de desbetreffende workout.

2.5.      Ranking
De resultaten van de atleten worden gerankt na elke workout. Op basis van ranking krijgen de atleten punten toebedeeld. De atleten die uiteindelijk op de eerste plaats in de overall ranking in de verschillende categoriën staan, mogen zich winnaar van de eerste editie van The Dutch Throwdown noemen.

2.6.      Scores
Specifieke formats van scores zullen tijdens het mainevent worden aangekondigd.
Workout kunnen straffen tot gevolg hebben; bijvoorbeeld door een workout niet af te kunnen maken binnen een vooraf vastgestelde tijd.

2.7.      Bezwaar aantekenen
Protest aantekenen moet gebeuren bij de 'head judge' meteen na afloop van de workout of op het vroegst mogelijke moment. Wanneer de head judge niet beschikbaar is, kan protest worden aangetekend bij een van de organisatoren.
Uiteindelijke uitspraken over het protest zijn gedurende het mainevent niet onderhandelbaar en kunnen niet herroepen worden. Atleten mogen echter geen protest aantekenen betreffende judging, scores of uitvoering van een andere atleet.

2.8.      Blessurebeleid
Een atleet die niet in staat is een workout de complementeren door een blessure, of (para)medische hulp nodig heeft, moet een bewijs hebben van de medische staf en de head judge voordat hij/zij weer aan de competitie kan deelnemen. De head judge heeft het recht een atleet uit te sluiten van deelname op basis van de ernst van de blessure, het risico op blessures of andere factoren.
Wanneer een atleet zijn/haar heat mist door een blessure, waarvoor hij/zij op dat moment voor behandeld wordt, dan wordt de atleet voor verdere deelname aan het toenooi uitgesloten.

2.9.      Toegestane entourage
Eén coach per atleet is toegestaan in de warming-up ruimte. Op de vloer waar de uiteindelijke competitie plaats vindt, is de coach niet toeg

Workouts have not been announced. Please check back again...

Workouts have not been announced. Please check back again...