StrongmanRun Throwdown Kwalificatie 2019

Online Competition for Individuals

Event description

Dit unieke evenement heeft maar een beperkt aantal plaatsten, daarom gaan we een kwalificatie organiseren van 20 mei tot en met 26 mei 2019. Vanuit deze kwalificatie (qualifier) worden een groot aantal deelnemers geselecteerd die door mogen naar de finale in het FBK stadion in Hengelo.


De qualifier zal bestaan uit een workout, die wordt gefilmd en meegestuurd moet worden in je inlog.


De qualifier workout is zo samengesteld dat, een obstacle runner, survivallaar, bootcamper, fitnesser en een crossfitter het uit kan voeren.


Op 20 mei 2019 rond 12.00 uur wordt de workout bekend gemaakt en moet gelogd zijn voor 26 mei 2019 om 17.00 uur.


Op zaterdag 1 juni 2019 rond 12.00 uur worden de finalisten voor dit unieke event bekend gemaakt.


De StrongmanRun Throwdown finale vindt op zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019 plaats in het FBK Stadion in Hengelo. Dit stadion zal omgebouwd worden tot een StrongmanRun Arena vol obstakels en oefen zones.


Regels StrongmanRun Throwdown:


1.   De qualifier


1.1.   De qualifier

De qualifier is een workout die in de week van 20 mei 12.00 uur tot 26 mei 2019 om 17.00 uur gelogd moet zijn. De qualifier WOD´s worden bekend gemaakt via:

1.) de website competitioncorner.net

2.) de website strongmanrunthrowdown.nl

3.) de facebookpagina van StrongmanRun Throwdown


Atleten moeten de workout afronden, moeten ge-judged zijn en zijn/haar scores invoeren in Competition Corner om opgenomen te worden in de ranking van Competition Corner.

De enige WOD wordt op maandag 20 mei 2019 12.00 bekend gemaakt en scores dienen uiterlijk op zondag 26 mei 17.00 uur ingevoerd te zijn in Competition Corner.


De beste mannelijke atleten en beste vrouwelijke atleten in de categorie ‘Scaled’,‘Advanced’ en RX gaan door naar het main event StrongmanRun Throwdown op zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019 in het FBK stadion Hengelo.


1.2.   De atleten

Elke atleet met een minimale leeftijd van 18 jaar (op 29 juni 2019) kan deelnemen aan StrongmanRun Throwdown. Alle atleten moeten de qualifier doorlopen om uiteindelijk aan het main event de StrongmanRun Throwdown te kunnen deelnemen. De organisatie van de StrongmanRun Throwdown behoudt het recht om atleten van het main event uit te sluiten zonder opgaaf van reden. Ook heeft de organisatie het recht om scores te valideren of ongeldig te verklaren.


1.3.   Registratie

Elke atleet dient zich te registreren en online in te schrijven via Competition Corner. Atleten mogen geen dubbele accounts aanmaken. Om deelname aan de qualifier te verzekeren dient de atleet € 9,95 (excl. vat en servicekosten) te voldoen bij inschrijving voor de StrongmanRun Throwdown


1.4.   Klasse indelingen

Er zijn drie verschillende klassen waarvoor ingeschreven kan worden:

1.) ‘Scaled’

2.) ‘Advanced’

3.) ‘RX'


1.5.   Qualifier workout

Voor alle workouts geldt dat deze worden vrijgegeven door StrongmanRun Throwdown en online gecommuniceerd worden naar de atleten.


De workouts zullen het volgende bevatten:

1.) De movements

2.) Begin- en eindpositie van de movement

3.) Toegestane technieken, accessoires en/of uitrusting

4.) Het aantal herhalingen

5.) Benodigde materialen en/of gewichten

6.) Timecap of tijdslimiet

7.) Details over scoring

8.) Film reglement


1.6. Scores

Het invoeren van de scores is nodig om elke workout officieel te maken. Atleten zijn verantwoordelijk voor de ‘movement- en workout standards’.  Het is de verantwoordelijkheid van de atleet om op tijd zijn/haar scores in Competition Corner in te geven en video’s te maken van zijn/haar workout. Scores die niet volledig zijn ingevoerd zullen niet geaccepteerd worden. De organisatie van StrongmanRun Throwdown behoudt zich het recht om video’s van de qualifier op te vragen van atleten.


1.7. Score protocol – video opname

Er zijn vier uitkomstmaten bij de opgevraagde video’s:

1.) Goede video – de atleet behaalt de voorgeschreven movement standards tijdens elke

herhaling gedurende de workout. De score ingegeven is volledig en is correct. De score wordt geaccepteerd.

2.) Gelding met een kleine straf – over de gehele video laat de atleet 1 tot 4 ‘no reps’ zien,

welke van de ingegeven score worden afgehaald. Wanneer de score in tijd wordt weergegeven, wordt deze tijd naar verhouding gecorrigeerd.

3.) Geldig met een grote straf – over de gehele video laat de atleet 5 tot 8 ‘no reps’ zien. In dit geval wordt er 15% van de uiteindelijke score afgehaald. Wanneer de score wordt weergegeven in tijd, wordt deze tijd naar verhouding gecorrigeerd.

4.) Ongeldig – de atleet kan de voorgeschreven workout niet volgens de movement standards doen, een significant en onacceptabel aantal herhalingen ‘no reps’ of de video

komt niet tegemoet aan het film reglement. De score van de atleet wordt in dit geval geweigerd. De atleet kan een nieuwe video aanleveren binnen geldende termijnen.


1.8. Leaderboard

Competition Corner host het officiële Leaderboard voor de StrongmanRun Throwdown. De scores worden na het ingeven zichtbaar.

Workouts have not been announced. Please check back again...

Workouts have not been announced. Please check back again...