Battlegrounds: Individual

Onsite Competition for Individuals

Event description

// English version below //

I samarbejde med vore værter Hvidovre Atletik & Motion & Kænturjon Gym, Hvidovre Atletik samt vore partnere inviterer vi til vores nye individuelle to-dags konkurrence; "Battlegrounds: Individual".

Til Battlegrounds stilles der i én åben division for hhv. herre/dame. Den mindre komplekse opsætning baner vej for vores hidtil bredeste kompetenceafdækning i en individuel konkurrence - en unik mulighed for over to dage, at få testet individuelle styrker og svagheder mod erfarne atleter fra hele landet.

Hvidovre Atletikstadion danner de fantastiske rammer for konkurrencen, hvor mulighederne både indendørs og udendørs er mange og begrænsningerne få.

Battlegrounds bliver en del af 'STATE Showdown Series', der udover fri STATE til atleter også egenhændigt sponsorer en kontant førstepræmie udbetaling på 5000,- til hhv. Women og Men.

// English version //

In collaboration with our hosts and partners, we invite to the new individual two-day competition; "Battlegrounds: Individual".

Battlegrounds holds one open division for men and women respectively - and offers our widest test of athletes yet in an individual competition - an unique two day opportunity to test individual strengths and weaknesses against experienced athletes from across the country.

Battlegrounds are held at Hvidovre Stadium with very few limits for indoor and outdoor creative and challenging programming.

Battlegrounds is a part of our 'STATE Showdown Series' which means not alone free STATE energy drinks for athletes the entire weekend but also a STATE sponsored 5000,- DKK first place cash prize for Both Women and Men division.

Scoring: For Time: Fastest is Better | Time Cap: 45

FOR TIME | 45 minutter

Run (distance ukendt)

1) Tiden starter og stopper når atleten krydser den automatiske tidstagning
2) Scoren angives som tiden når atleten kryser målpladen
3) Eventet scores på til 100 point

Scoring: For Time: Fastest is Better | Time Cap: 15 | Tiebreaker: Before Clean'n'jerk

E2: The Ladder | 15 min. (Running clock)

Before the 05:00 min mark complete:

2 rounds:
25 Double-unders
6 Clean’n’jerk (50/35 kg)

2 rounds:
25 Double unders
5 Clean’n’jerk (70/50 kg)

If completed, before the 07:30 min mark complete:

2 rounds:
25 Double unders
4 Clean’n’jerk (90/60 kg)

If completed, before the 10:00 min mark complete:

2 rounds:
25 Double unders
3 Clean’n’jerk (105/70 kg)

If completed, before the 12:30 min mark complete:

2 rounds:
25 Double unders
2 Clean’n’jerk (120/80 kg)

If completed, complete for time:

2 rounds:
25 Double unders
1 Clean’n’jerk (130/85 kg)

1) Atleten skal have udført de foreskrevne øvelser inden del-tidsgrænsen for at fortsætte.
2) Scoren angives som tiden for færdiggørelse af sidste del-runde, eller ved Time Cap som '15:00.xxx', hvor xxx er lig med antal gentagelser manglende i workouten.
3) Eventet scores op til 100 point.

Scoring: For Time: Fastest is Better | Time Cap: 6

A | FOR TIME | 00:00 - 0600

30 Alt. Pistols
30 GHD Situps
30 Box Jump-overs (60/50 cm)
30 Axlebar Deadlifts (80/60 kg)

Rest | 06:00 - 08:00

B | FOR TIME | 08:00 - 16:00

30 Axlebar Deadlifts (80/60 kg)
30 Box Jump-overs (60/50 cm
30 GHD Situps
30 Alt. Pistols

1) Scoren angives som tiden når atleten er på målpladen efter at have udført alle getagelser - eller ved Time Cap som 'CAP + xx' hvor xx er antallet af gentagelser udført.
2) Event A og B scores seperat op til 100 point

Scoring: For Time: Fastest is Better | Time Cap: 8

A | FOR TIME | 00:00 - 06:00

30 Alt. Pistols
30 GHD Situps
30 Box Jump-overs (60/50 cm)
30 Axlebar Deadlifts (80/60 kg)

Rest | 06:00 - 08:00

B | FOR TIME | 08:00 - 16:00

30 Axlebar Deadlifts (80/60 kg)
30 Box Jump-overs (60/50 cm
30 GHD Situps
30 Alt. Pistols

1) Scoren angives som tiden når atleten er på målpladen efter at have udført alle getagelser - eller ved Time Cap som 'CAP + xx' hvor xx er antallet af gentagelser udført.
2) Event A og B scores seperat op til 100 point

Scoring: For Time: Fastest is Better | Time Cap: 5 | Tiebreaker: Before Bar MUs

Event 4 | 5 minutter

30/21 Cal CrossMaxx AirBike
10 Squat Snatches (60/40 kg)
10 m. Overhead Walking Lunges (60/40 kg)
10 Bar Muscle-ups

1) Et tie-break før Bar MUs fungerer som divider for atleter, der kommer hertil, men ikke færdiggører.
2) Scoren angives som tiden når atleten står på målpladen efter at have udført alle gentagelser - eller ved Time Cap som '05:00.xxx' hvor xxx er antallet af manglende gentagelser.
3) Eventet scores op til 100 point.

Scoring: For Time: Fastest is Better | Time Cap: 12 | Tiebreaker: Before 400m run

FOR TIME | 12 minutter

3 runder:
21 Thrusters (45/33)
400m løb

1) Der er indlagt tie-breaker før hver 400m løb for atleter, som ikke gennemfører dette.
2) 400m løb tæller én gentagelse.
3) Scoren angives som tiden når atleten står på målpladen efter at have udført alle gentagelser - eller ved Time Cap som '12:00.xxx' hvor xxx er antallet af manglende gentagelser.
4) Eventet scores op til 100 point.

Scoring: For Time: Fastest is Better | Time Cap: 10

FOR TIME | 10 minutter

30m Yoke carry
15m Handstand walk
30m D-ball carry (70/50)
15 D-balls over Yoke
30m Yoke carry
15m Handstand walk
30m D-ball carry

Scoring: For Repetitions: More is Better

3 min amrap
30 Toes to bar
15 Wallball shots (15/9)
Max reps Barfacing burpees

1 min rest

3 min amrap
20 Chest to bar pull-ups
15 Wallball shots (15/9)
Max reps Barfacing burpees

1 min rest

3 min amrap
7/5 Ring muscle ups
15 Wallball shots (15/9)
Max reps Barfacing burpees

Workouts have not been announced. Please check back again...